Änglapolicy

 

**COPYRIGHT / UPPHOVSRÄTT**

Alla InkyWings motiv är skyddade av Upphovsrättslagen och EUs direktiv om skydd för upphovsrätt Det är inte tillåtet att kopiera eller mekaniskt reproducera något som har med våra motiv att göra. Du får inte heller kopiera motiven genom att teckna dem själv. Organiserad spridning /försäljning av halvfabrikat (uppstämplade motiv) är inte tillåtet! Du får inte via hemsidor, bloggar eller forum sälja eller dela ut uppstämplade motiv. Det är inte heller tillåtet att ladda upp bilder av eller länkar till uppstämplade men icke färglagda eller på annat sätt konstnärligt bearbetade motiv på internet. Montering och/eller vidareförsäljning i vinstsyfte är inte tillåtet. 

 

***InkyWings är ett "Ängel-företag"***

Det innebär att vi lättar lite på vår Copyright 
och 
tillåter dig att sälja dina alster 
så länge du har handstämplat dom.

OBS! Ett "alster" är en färdig produkt = ett färdigt kort etc. 
En uppstämplad "papperslapp" är inget alster! 

 

Den som använder våra stämplar 
förbinder sig att respektera detta!

Du får gärna skicka in kort och alster till tidningar, tävlingar mm
där dom publiceras på papper eller på internet.
Extra glad blir jag om du även hänvisar till att det är
stämplar från InkyWings Motivstämplar du använt! 

På instagram: @inkywings_motivstamplar + #inkywingsmotivstämplar (tagga gärna!)

 

Vi förbehåller oss rätten att inte sälja till den eller dem som vi bedömer inte respekterar eller inte kommer att respektera upphovsrättsreglerna!